Didem ÇATAL

Denizli doğumludur. Hacettepe Üniversitesi, GSF, Grafik ASD’dan 1992 yılında mezun oldu. Hacet-tepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Televizyonda Gösterilen Video-Kliplerdeki Efektle-rin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma ve Uygulama Çalışması” konulu tezi ile yüksek lisansını ve “Hikaye Kitaplarının E-kitap Olarak İnternet Ortamında Yapılandırılması ve Billur Köşk ile Elmas Gemi Masalı İçin Uygulama Çalışması” konulu sanatta yeterlik tezini tamamlamıştır. 2009, ÇOMÜ, GSF, Grafik Tasarım Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Halen ÇOMÜ, GSF, Grafik Tasarım Bölümü'nde Bölüm başkanı olarak çalışmaktadır. Sanatçı 2010 yılında “Whisper On The Moon” Casa Bianca Gallery Thessaloniki, Yunanistan - 2016, DIGITAL PRINT EXHI-BITION “Multiple Personality”,Konstutstallning i Galleri Flygeln, Sweden Stockholm - 2011, Dijital İllüstrayon ve Grafik Tasarım Sergisi, Manas Üniversitesi – Bişkek , Kırgızistan - Afiş Sergisi, Korfmann, Çanakkale'deki kişisel sergilerle birlikte yurt içi ve yurt dışı birçok sergiye katılmıştır. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda jüri üyelikleri yapmıştır. GMYK, İstanbul Exlibris Derneği ve C-IDEA (China Printing Design) üyeliği bulunmaktadır.


She is born in Denizli, Turkey. Graduated from Hacettepe University Graphic Art Major in year 1992. Completed her masters’ thesis on “A Research and Application Study on the Use of Visual Effects in Video-Clips on TV” as well as her proficiency in art thesis on “Structuring of Story Books as an e-book on the internet environment and application work for tale of Crystal Pavilion and Dia-mond”, in Hacettepe University, Institute of Social Sciences. Started her career of Assistant Profes-sor in Department of Graphic Design of Fine Arts Faculty of Canakkale Onsekiz Mart University in year 2009. She continues her academic career as the Head of Graphic Design Department in the same university. She participated in various personal and mixed exhibitions, both national and in-ternational, such as; “Whisper on the Moon” in Casa Bianca Gallery, Thessaloniki, Greece – 2016, “Multiple Personality” in Konstutstallning i Galleri Flygeln, Stockholm, Sweden – 2011, Digital Illust-ration and Graphic Design Exhibition in Manas University, Bishkek, Kyrgyzstan, Poster Exhibition, Korfmann, Çanakkale, Turkey. Participated as Jury in national and international competitions. She is member of GMYK, Istanbul Exlibris Association and C-IDEA (China Printing Design).