Sevgi AYDEMİR GECEGÖRMEZ

Sevgi Aydemir Gecegörmez, Sinop'ta (Turkey) doğdu. İlk ve ortaokulu köyünde tamamladıktan sonra 1998 yılında Sinop Ayancık Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümünden 2008 yılında ön lisans derecesiyle mezun olduktan sonra aynı yıl başladığı Galatasaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünü 2016 yılında tamamlayarak lisans derecesi aldı. Son olarak İstanbul Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümünden 2018 yılında lisans diploması aldı.

Çalışma hayatına 2001 yılında İstanbul Eyüp Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak başlayan Sevgi, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde 8 ay süren koroner yoğun bakım hemşireliği eğitiminden sonra kendi hastanesinde yoğun bakım ünitesinde çalışmaya başladı. 2007 yılında aynı hastanede organ nakli koordinatörlüğü görevini de üstlendi. 2009 yılında İstanbul Sağlık Müdürlüğü Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi’ne bölge koordinatörü olarak atandı. Eğitimlerini tamamlayarak 2010 yılında Organ Nakli Koordinatörlüğü sertifikası, 2014 yılında Organ Nakil Koordinatörlüğü Eğitici Eğitimi sertifikası aldı. 2015 yılında International Transplant Network (ITN) çalışma gruplarında ve etkinliklerinde görev aldı. Yine 2015 yılında ITN Training Course for Transplant Coordination kursuna katıldı.

Sanata ve özellikle resime ilgisi çocukluğunda başladı. Öğrencilik yıllarında Sinop’ta okullar arasında düzenlenen çeşitli yarışmalara katıldı ve dereceler aldı. 2002-2006 yılları arasında ressam Mehmet Karaman’ın atölyesinde çalıştı. İstanbul Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde kişisel 3 kez karma resim sergisi açtı. 2013 yılında organ bağışı konulu poster ve broşür çalışmaları oldu. 2014 yılında ONKOD-TONV-Sağlık Bakanlığı Organ Bağışı Kamu Spot Filmleri projesine destek verdi. Galatasaray Üniversitesi'nde okurken İletişim Bölümü’nden 2013-2014 yıllarında fotoğraf ve basın fotoğrafçılığı dersleri aldı, grafik-tasarım atölyelerine katıldı.

Son iki yıldır akciğer kanseri ile mücadele eden Sevgi, çalışma hayatından bir süre için ayrı kaldı. Eşi, iki yaşındaki oğlu ve hastalığı süresince ona destek olan iki ablası ile birlikte İstanbul’da ikamet etmektedir.


Sevgi Aydemir Gecegörmez was born in Sinop, Turkey. After completing her primary and secondary education in her village, she graduated from the Nursing Department of Sinop Ayancık Health Vocational High School in 1998. After graduating from Anadolu University Open Education Faculty, Health Institutions Management department with an associate degree in 2008, she completed her undergraduate degree at Galatasaray University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Sociology in 2016. Most recently, she received her bachelor's degree from Istanbul University Emergency and Disaster Management Department in 2018.

Sevgi started her career as a nurse in Istanbul Eyup State Hospital in 2001. After 8 months of training in coronary intensive care nursing at Istanbul University Çapa Medical Faculty, she started working in her own hospital in the intensive care unit. In 2007, she became the organ transplant coordinator at the same hospital. In 2009, she was appointed as the Regional Coordinator for the Organ Transplantation Regional Coordination Center of Istanbul Health Directorate. After completing the trainings, she received the certificate of Organ Transplantation Coordinator in 2010, and the Certificate of Training of Trainer for Organ Transplantation Coordinator in 2014. In 2015, she took part in International Transplant Network (ITN) working groups and events. In 2015, she attended ITN Training Course for Transplant Coordination.

Her interest in art and especially painting began during her childhood. During her student years, she participated in various competitions held between schools in Sinop and received degrees. Between 2002 and 2006 she worked in the atelier of painter Mehmet Karaman. She held a 3-time group exhibition at the Ataköy Yunus Emre Cultural Center in Istanbul. In 2013, she was working on posters and brochures on organ donation. In 2014, she gave support to the Public Spot Films project on Organ Donation which were shot with contribution of the Turkish Society of Transplant Coordinators, the Turkish Transplant Foundation and the Ministry of Health. While studying at Galatasaray University, she took photography and press photography courses from the Department of Communication in 2013 and 2014 and attended graphic and design workshops.

Sevgi, who has been struggling with lung cancer for the last two years, has been separated from her working life for a while. She lives in Istanbul with her husband, two-year-old son and two older sisters who support her during her illness.