Türkiye’nin ulusal ve uluslararası alandaki birçok sanatsal etkinliğini gerçekleştirmiş üniversitelerinden biri olan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve “Türkiye Organ Nakli Vakfı” “1. Uluslararası Organ Bağışı Konulu Afiş Yarışması”nın ilkini 2015 yılında gerçekleştirmişti. Geleneksel olarak iki yılda bir yapılan bu yarışmanın ikincisi ise 2017 yılında gerçekleştirildi. Dünyanın dört bir tarafından tasarımcı ve sanatçılar konunun önemini, katıldıkları güçlü çalışmalarla göstermişlerdi. Yarışma konusu itibariyle kendi alanında dünyada bir ilk olma özelliği taşıdı. Akabinde yarışmalara ilişkin hazırlanan eser katalogları bastırıldı ve Türkiye Organ Nakli Vakfı tarafından koordine edilen International Transplant Network projesi çerçevesinde Madrid ve Cenevre gibi yurtdışında yapılan bilimsel etkinliklerde yabancı katılımcılara dağıtıldı. Ayrıca kataloglar, Türkiye’deki sanat ve tasarımla ilgili tüm kurumlara gönderildi. Bunun dışında ilk 100’e giren afiş tasarımları sosyal medya ortamlarında paylaşıldı. Gerek tasarımlar gerekse yarışma fikri uluslararası alanda ve organ nakli camiasında çok beğeni topladı. İnsanlık için ortaya atılan ve hayata geçirilen bu fikir, Türkiye’nin sağlık ile sanat/tasarım alanında görünürlüğünü ve tanınırlığını arttırdı. Ayrıca üniversite ve vakıf iş birliği örneğinde özellikle sosyal sorumluluk alanında böylesine bir yarışma ve serginin uluslararası ölçekte yapılması, kurum, kuruluş, vakıf ve STK’lar için ilham kaynağı olacağı düşünülmektedir.

Her iki proje kapsamında gerçekleştirilen sergiler ve eser katalogları, afiş tasarımının iletişimin gücünü, uluslararası mecrada bir kez daha göstermiş oldu. Bugüne kadar gerçekleştirilen her iki yarışmaya ilişkin haber, bilgi ve eser kataloglarının yer aldığı ( http://www.posterland.org/) web sitesi incelenebilir.

Yarışmanın hem ilkinden hem de ikincisinden elde edilen sonuç, “organ bağışının küresel bir sorun olduğunu”, bu zamanda uluslararası alanda toplumsal farkındalığı artırmanın gerektiğini, bu ve benzeri çalışmaların bir süreklilik içerisinde devam ettirilmesinin çok önemli olduğunu gösterdi. “Türkiye Organ Nakli Vakfı” ile birlikte ilkini 2015 yılında, ikincisini de 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz ve devamı niteliğinde olmasını ümit ettiğimiz “Uluslararası Organ Bağışı” konulu “Posterland.org Uluslararası Afiş Yarışması”’nın bu yıl 3. nü gerçekleştiriyoruz.

Ayrıca söz konusu yarışmanın ödül töreninin gerekli izinler alındığı takdirde 14-16 Kasım 2019 tarihlerinde Dubai’de 15. Dünya Organ Bağışı Kongresi'nde veya 15-18 Eylül 2019 tarihlerinde Kopenhag’da Avrupa Organ Nakli Kongresi’nde yapılması, ilk 100'e giren tasarımların kongre fuayesinde sergilenmesi planlanmaktadır.

Organ bağışı; bir insanın organlarının bir kısmının veya tamamının, henüz sağlıklı iken veya öldüğünde başka insanların hayata yeniden tutunabilmeleri için bağışlanmasıdır. Kronik organ yetmezliği nedeniyle hayata tutunmaya çalışan1 milyon civarında insan için yegane tedavi yöntemi olarak organ nakli, 20. Yüzyılın tıp alanındaki en önemli arasında en tepedeki yerini halen korumaktadır. Her yıl dünya genelinde bu hastaların ancak %10’u transplantasyon şansını elde edebilmekte ve bir o kadar hasta da uygun bir organ bulunamadığı için hayatını kaybetmektedir.
Organ bağışındaki sınırlamalar nedeniyle halen tüm dünya genelinde önemli bir sağlık sorunu olan organ shortageın oluşturduğu darboğazı aşmak için ulusal ölçekte gösterilen çabaların yanında uluslararası işbirliği ve farkındalık projelerinin de etkili olacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Bu noktadan hareketle, uluslararası alanda organ bağışı konusunda bir farkındalık oluşturmak amacıyla ilkini 2015 yılında yaptığımız Uluslararası Organ Bağışı Afiş Yarışması, hem yarışmaya eser gönderen profesyonellerin büyük ilgisini çekmiş hem de yarışmanın çıktılarının oluşturduğu etki açısından önemli izler bırakmıştır. Bu farkındalık çalışmasını geleneksel hale getirerek dünya genelinde daha fazla farkındalık oluşturabilmek için bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz yarışmanın organ nakli ile hayata dönmeyi bekleyen hastalar için güçlü bir umut ışığı olmasını diliyoruz.
Her bağış yeni bir hayattır …
Yarışma evrensel olup herkese açıktır.

PROJE AFİŞ YARIŞMASI VE SERGİ DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Levent MERCİN
Dr. Eyüp KAHVECİ
Doç. Dr. Doğan ARSLAN
Öğr. Gör. Vedat ŞEKER
Arş. Gör. Semih ÇELİKÇİ

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ

Prof. Dr. Levent MERCİN
Dr. Eyüp KAHVECİ

PROJE YÜRÜTÜCÜ YARDIMCILARI

Doç. Dr. Doğan ARSLAN
Öğr. Gör. Vedat ŞEKER
Arş. Gör. Semih ÇELİKÇİ
Dr. Öğr. Üyesi Eren Evin Kılıçkaya BOĞ

AFİŞ YARIŞMASI PROJE DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Levent MERCİN
Prof. Dr. Ali Osman ALAKUŞ
Prof. Dr. Ali TOMAK
Prof. Dr. Ali SEYLAN
Prof. Dr. Uğur ATAN
Prof. Dr. Serdar TUNA
Doç. Dr. Doğan ARSLAN
Doç. Didem ÇATAL
Doç. Yusuf KEŞ

PROJE ARAŞTIRMACILARI

Arş. Gör. Büşra ÇELİKÇİ
Öğr. Gör. Erdoğan DİZDAR

PROJE WEB SİTESİ - SOSYAL MEDYA TASARIMCISI

Öğr. Gör. Vedat ŞEKER

PROJE GÖRÜNÜRLÜK VE KURUMSAL KİMLİK TASARIMCILARI

Öğr. Gör. Erdoğan DİZDAR
Arş. Gör. Semih ÇELİKÇİ