TR | EN | DE | ZH

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ ve TÜRKİYE ORGAN NAKLİ VAKFI

POSTERLAND.ORG 3. ULUSLARARASI “ORGAN BAĞIŞI KONULU” AFİŞ TASARIMI YARIŞMASI ve SERGİSİ PROJESİ

PROJE YARIŞMASININ ADI: “Organ Bağışı” Konulu Afiş Tasarımı Yarışması

PROJE SÜRESİ

1 Nisan 2019- 16 Kasım 2019

PROJE YARIŞMA ve SERGİSİNDE İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Türkiye Organ Nakli Vakfı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği (GÖRSED)

PROJE BÜTÇESİ

…………….

PROJE YARIŞMANIN AMACI ve KAPSAMI

Türkiye’nin ulusal ve uluslararası alandaki birçok sanatsal etkinliğini gerçekleştirmiş üniversitelerinden biri olan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve “Türkiye Organ Nakli Vakfı” “1. Uluslararası Organ Bağışı Konulu Afiş Yarışmasının ilkini 2015 yılında gerçekleştirmişti. Geleneksel olarak iki yılda bir yapılan bu yarışmanın ikincisi ise 2017 yılında gerçekleştirildi. Dünyanın dört bir tarafında tasarımcı ve sanatçılar konunun önemini, katıldıkları güçlü çalışmalarla göstermişlerdi. Yarışma konusu itibariyle kendi alanında dünyada bir ilk olma özelliği taşıdı. Akabinde yarışmalara ilişkin hazırlanan eser katalogları bastırıldı ve Türkiye Organ Nakli Vakfı tarafından koordine edilen International Transplant Network projesi çerçevesinde Madrid ve Cenevre gibi yurtdışında yapılan bilimsel etkinliklerde yabancı katılımcılara dağıtıldı. Ayrıca kataloglar, Türkiye’deki sanat ve tasarımla ilgili tüm kurumlara gönderildi. Bunun dışında ilk 100’e giren afiş tasarımları sosyal medya ortamlarında paylaşıldı. Gerek tasarımlar gerekse yarışma fikri uluslararası alanda ve organ nakli camiasında çok beğeni topladı. İnsanlık için ortaya atılan ve hayata geçirilen bu fikir, Türkiye’nin sağlık ile sanat/tasarım alanında görünürlüğünü ve tanınırlığını arttırdı. Ayrıca üniversite ve vakıf iş birliği örneğinde özellikle sosyal sorumluluk alanında böylesine bir yarışma ve serginin uluslararası ölçekte yapılması, kurum, kuruluş, vakıf ve STK’lar için ilham kaynağı olacağı düşünülmektedir.

Her iki proje kapsamında gerçekleştirilen sergiler ve eser katalogları, afiş tasarımının iletişimin gücünü, uluslararası mecrada bir kez daha göstermiş oldu. Bugüne kadar gerçekleştirilen her iki yarışmaya ilişkin haber, bilgi ve eser kataloglarının yer aldığı ( http://www.posterland.org/) web sitesi incelenebilir.

Yarışmanın hem birincisinden hem de ikincisinden elde edilen sonuç, “organ bağışının küresel bir sorun olduğunu”, bu zamanda uluslararası alanda toplumsal farkındalığı artırmanın gerektiğini, bu ve benzeri çalışmaların bir süreklilik içerisinde devam ettirilmesinin çok önemli olduğunu gösterdi. “Türkiye Organ Nakli Vakfı” ile birlikte ilkini 2015 yılında, ikincisini de 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz ve devamı niteliğinde olmasını ümit ettiğimiz “Uluslararası Organ Bağışı” konulu “Posterland.org Uluslararası Afiş Yarışması”’nın bu yıl 3. nü gerçekleştiriyoruz.

Ayrıca söz konusu yarışmanın ödül töreninin, gerekli izinler alındığı takdirde 14-16 Kasım 2019 tarihlerinde Dubai’de 15. Dünya Organ Bağışı Kongresi'nde veya 15-18 Eylül 2019 tarihlerinde Kopenhag’da Avrupa Organ Nakli Kongresi’nde yapılması, ilk 100'e giren tasarımların kongre fuayesinde sergilenmesi planlanmaktadır.

ROJE YARIŞMA ve SERGİSİNİ DÜZENLEYEN KURUMLAR

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Türkiye Organ Nakli Vakfı

PROJE SERGİSİNİN VE ÖDÜL TÖRENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YER

Düzenleme Kurulu tarafından daha sonra ilan edilecektir.

PROJE SERGİSİNİN KAPSAMI

Sergi, yarışma kapsamı içinde ve yarışmanın amacına uygun olarak jüri tarafından seçilen ilk 100 afiş tasarımından oluşacaktır. Düzenleme Kurulu gerekli gördüğü takdirde bu sayıyı aşağı veya yukarı çekmeye yetkilidir.

PROJE YARIŞMASININ KAPSAMI

Yarışma, “Organ Bağışı” konusundaki farkındalığı arttırmayı, bu farkındalığı sürdürebilmeyi, organ bağışının önemi ile sonuçları konusunda duyarlılık kazandırmayı ve insanları bu konuda bilinçlendirmeyi kapsamaktadır.

PROJE YARIŞMA ve SERGİ PROGRAMI

Yarışmaya afiş tasarımların gönderilme işlemi 1 Nisan 2019 başlar 28 Temmuz 2019’de biter. “Posterland.org 3. Uluslararası Afiş Yarışması” Sergisi için yer ve tarih, Düzenleme Kurulu tarafından daha sonra ilan açıklanacaktır.

PROJE SERGİSİNE KATILIM

Ödüle layık görülen ilk üç ödül sahibinin, ödül törenine katılabilmeleri için, ulaşım, transfer, konaklama ve yemek giderleri “Türkiye Organ Nakli Vakfı”’nın takdirinde ve sorumluluğundadır.

PROJE YARIŞMASININ ÖDÜLLERİ

Yarışmanın 1.’lik ödülü, 9 adet başarı ödülü ve belgeleri “Türkiye Organ Nakli Vakfı” tarafından verilecektir; sorumluluk “Türkiye Organ Nakli Vakfı”’na aittir.

Ödüllerin Dağılımı

1. Ödülü 11.000 TL ve Başarı Belgesi (Büyük Ödül)

2. Ödülü 1.000 TL ve Başarı Belgesi (Başarı Ödülü)

3. Ödülü 1.000 TL ve Başarı Belgesi (Başarı Ödülü)

4. Ödülü 1.000 TL ve Başarı Belgesi (Başarı Ödülü)

5. Ödülü 1.000 TL ve Başarı Belgesi (Başarı Ödülü)

6. Ödülü 1.000 TL ve Başarı Belgesi (Başarı Ödülü)

7. Ödülü 1.000 TL ve Başarı Belgesi (Başarı Ödülü)

8. Ödülü 1.000 TL ve Başarı Belgesi (Başarı Ödülü)

9. Ödülü 1.000 TL ve Başarı Belgesi (Başarı Ödülü)

10. Ödülü 1.000 TL ve Başarı Belgesi (Başarı Ödülü)

Ödül sahipleri, Düzenleme Kurulu tarafından karar verilecek yer ve tarihte yapılacak olan ödül töreninde ilan edilecek olup ödül tutarları ödül törenini müteakiben 30 gün içinde ödül sahiplerinin hesabına yatırılacaktır.

DESTEK OLACAK KAMU KURUMLARININ LOGOLARININ VE İSİMLERİNİN YER ALACAĞI ALANLAR

Destek olan kamu kurumlarının logoları ve isimleri;

a. Etkinlik tanıtım afişi ve brandası,

b. Sergi kataloğu

c. Etkinlik sonrası görsel ve yazılı basında yer alacak haberlerde destek veren kamu kurumlarından bahis edilecektir.

d. Etkinlik internet sitesi

PROJE YARIŞMA JÜRİSİ

Yarışmaya katılan afiş tasarımları, “Türkiye Organ Nakli Vakfı” ve “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü” tarafından belirlenen ulusal ve uluslararası düzeyde profesyonel, akademisyen ve Vakıf temsilcisi jüri üyeleri tarafından değerlendirilecektir. Yarışma jürisi en kısa sürede ( http://www.posterland.org/) adresinden duyurulacaktır.

PROJE YARIŞMASINA KATILIM KOŞULLARI:

a. Yarışma; seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları dışında Türkiye ve Dünya’daki amatör ve profesyonel herkese açıktır.

b. Tasarımın boyutları 70X100 cm olmalıdır. Ölçüleri uygun olmayan tasarımlar, elenmiş kabul edilecektir.

c. Yarışma neticesinde başarı ödülü, mansiyon ve sergilenmeye uygun görülen eserler sergilenecektir.

d. Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört renkli (CMYK) ofset baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına kesinlikle çıkılmamalıdır.

e. Tasarımların orjinalleri, CMYK modunda en az 300 dpi çözünürlükte bir sıkıştırma yapılmadan, fontlar convertlenerek kaydedilecektir.

f. Tasarımların üzerinde herhangi bir logo, kurum adı veya işaret olmamalıdır.

g. Her sanatçı/tasarımcı yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış, sergilenmemiş (sosyal medya, youtube v.b dâhil) ya da katılmamış üç (3) adet tasarım ile katılabilir.

h. Başvuru tasarımının daha önce sergilendiğinin ve/veya herhangi bir yarışmaya katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili eserin adaylığı/başvurusu derhal iptal edilecektir. Bu hususun ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı para ödülünü (yasal faizi ile) ve başarı/katılım belgesini iade ile mükellef olacaktır.

i. Bu durumun tespit süreci, ilk 100’e giren afişlerin ( http://www.posterland.org/) web sitesinde kamuoyuyla paylaşılması, tasarımların 5 gün süre boyunca askıda kalması, benzerlik konusunda itiraz olduğunda veya tespit edildiğinde söz konusu tasarımın listeden çıkartılması ve yerine ondan sonra gelen tasarımın eklenerek duyurulması ile devam eder. Eklenen tasarım veya tasarımlar için, 2 gün itiraz süresi verilir. Eğer herhangi bir itiraz olmaz ise kesin sonuç ilan edilir. Eğer eklenen tasarımlar için de itiraz gelirse bu sürecin devam edip etmeyeceğine düzenleme kurulu karar verir.

j. Yarışmada, sadece belirtilen konuda yapılacak olan afiş tasarımları değerlendirmeye alınacaktır.

k. Yarışmaya katılan tasarımların üzerinde kullanılacak mesajların dili, Türkçe veya katılımcıların yerel dillerinden biri olabilir. Ancak yerel dillerden biri kullanıldığı takdirde mutlaka İngilizcesinin de olması gerekmektedir. Aksi durumda bu tarz tasarımlar değerlendirme dışı tutulacaktır.

l. Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılabilir.

m. Afiş tasarımı için sponsor, içerisinde ticari amaçlı logo veya görsel kullanılmamalıdır. Bunun yanısıra siyasi, insan haklarına aykırı, cinsellik içeren sembol ve görsel içermemelidir.

n. Düzenleme Kurulu gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı herhangi bir aşamasında iptal edebilir.

n. Yarışmaya katılan ve tasarımları sergilenmeye değer bulunan tüm sanatçılar/tasarımcılar, bu şartnamenin hükümlerini peşinen kabul etmiş sayılırlar.

PROJE YARIŞMA BAŞVURU ADRESİ

Şartnamedeki koşulları taşıyan adayların 1 Nisan ile 28 Temmuz 2019 tarihleri arasında mesai bitimine ( http://www.posterland.org/) web sitesine yüklenmelidir.

PROJE YARIŞMASININ DEĞERLENDİRMESİ VE SONUCUN DUYURULMASI

a. Yarışma ön elemeli olarak gerçekleştirecektir. Bu amaçla tasarımlar asil jüri üyeleri arasından veya düzenleme kurulunun karanına göre, asil jüri üyesi dışından, düzenleme kurulunun önereceği yeni jüri üyelerinin de katılımıyla oluşturulacak bir ön eleme jürisi tarafından değerlendirilecektir. Bu süreç 29 Temmuz 2019 tarihinde arasında gerçekleştirilecektir.

b. Seçici Kurul, değerlendirmeyi 30 Temmuz - 02 Ağustos 2019 tarihleri arasında sayısal ortamda çevrimiçi olarak yapacaktır. Jüri değerlendirme sırasında afiş tasarımı dışında kullanıcıya ait hiçbir bilgiyi görmeyecektir.

c. 03-05 Ağustos 2019 tarihleri arasında ilk 100 afiş ( http://www.posterland.org/) askıya çıkartılacaktır. Eğer afişlerin kopya veya yüksek oranda benzerlikten dolayı itiraz olursa, itirazların gerekçeleri düzenleme kurulu tarafından değerlendirilecek ve uygun bulunursa itiraz edilen tasarımlar listeden çıkartılacak, yerine yedek listeden tasarım/tasarımlar eklenecek ve duyurusu 6 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir. Bu tasarımlara itiraz için de iki gün süre verilecektir. Eğer bu tasarımlara da itiraz olursa düzenleme kurulu, bu sürecin devam edip etmeyeceğine karar vererek sonucu 8 Ağustos 2019 tarihinde ( http://www.posterland.org/) üzerinden duyuracaktır.

TELİF HAKKI

Yarışma sonunda ödüle, mansiyona ve sergilenmeye değer görülen eserlerin görselleri, bütün telif haklarıyla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve Türkiye Organ Nakli Vakfı tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve Türkiye Organ Nakli Vakfı ödül, mansiyon ya da sergilenmeye değer bulunan tasarımların görsellerini; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve Türkiye Organ Nakli Vakfı uzantılı internet sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak Türkiye Organ Nakli Vakfı, söz konusu eserleri amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için kaynak oluşturmak amacıyla kullanma hakkını saklı tutar. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

PROJE YARIŞMASINA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

a. Yarışmaya katılan adaylar, yarışmaya katılmak üzere başvurduğu andan itibaren bu şartnamedeki tüm koşulları peşinen kabul etmiş sayılırlar.

b. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve Türkiye Organ Nakli Vakfı’nın kararları geçerlidir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

([email protected])

(http://www.posterland.org/)

KATILAN TÜM SANATÇI/TASARIMCILARA BAŞARILAR DİLERİZ.